Milieu Besluit Omgevingsvergunning WABO, activiteit milieu

Country:België Theme:Milieu

  • 2014-02-28 15:56:15

    Besluit Omgevingsvergunning WABO, activiteit milieu

    Tekst:Burgemeester en wethouders van Breda, maken, gelet op artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij de volgende aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsverguning, aspect milieu buiten behandeling laten: Skip list Tinq B.V, ...Read more

Powered by Google News.